බලය, සති 3 කට පසු පරිශීලක වාර්තාව | ශ්

මගේ පුද්ගලික ලැයිස්තුව ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වීමට උපකාරී වන අතර එය මා සතුව ඇත. ඔබට තවත් ප්‍රශ්න ඇත්නම්, අහන්න නිදහස් වන්න, මම උදව් කරන්නම්.

ඉන්ද්‍රියයන් සඳහා උපකාරී වන මගේ නිෂ්පාදන ලැයිස්තුව

මම මේවායින් එකක් වසර ගණනාවක් තිස්සේ භාවිතා කර ඇති අතර, එය හොඳින් ක්‍රියාත්මක වන අතර මා අමාරුවේ වැටේ. මම මෙහි නිෂ්පාදිතය ගැන වැඩි යමක් කතා කිරීමට යන්නේ නැත. මෙහි ඇති ප්‍රධාන කරුණ නම් ඔබට එය විවිධ හවුල්කරුවන් සමඟ භාවිතා කළ හැකිය.

මෙම පිටුවේ ඇති නිෂ්පාදන ගැන ඔබ අකමැති එකම දෙය කුමක්ද?

මම වෛද්‍ය විශේෂ .යෙක් නොවන බව ඔබ දැන ගැනීමට මට අවශ්‍යයි. මම හුදෙක් ලිංගික බලය පිළිබඳ විශේෂ expert යෙකි. ඔබට මගේ ලැයිස්තුවේ නොපෙනෙන යමක් එකතු කිරීමට තිබේ නම් මට දන්වන්න. මෙම පිටුව දිගටම හොඳ කිරීම සඳහා මෙය මට උදව් වනු ඇත. අදහස් කියවීමට මම උපරිම උත්සාහය දරමි, නමුත් කරුණාකර ඉවසීමෙන් කටයුතු කර ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම් මට දන්වන්න.

ඔබ ලිංගික බලයේ ලෝකයට අලුත් නම්, කරුණාකර ආරම්භ කිරීම සඳහා පහත සබැඳිවලින් එකක් ක්ලික් කරන්න: ලිංගික බල නාමාවලිය ඔබ පළපුරුදු ලිංගික පුහුණුකරුවෙකු හෝ ලිංගික අධ්‍යාපන ator යෙකු නම් කරුණාකර මගේ ලිංගික පුහුණුකරු බ්ලොග් අඩවියට පිවිසෙන්න.

අවසාන අදහස්

Hammer of Thor

Jessica Leach

බලශක්තිය වැඩි කිරීමේ ප්රශ්නය සම්බන්ධයෙන් සෑම අවස්ථාවකදීම, Hammer of Thor හි Hammer of Thor මෙම ප්රශ...