Lão hóa, Người trong cuộc: Bắt buộc phải đọc!

Đối với đánh giá này, tôi sẽ tập trung vào các sản phẩm đã được sử dụng trong các sản phẩm chống lão hóa hoặc sức khỏe trong vài thập kỷ tới. Những sản phẩm này sẽ giúp ngăn chặn quá trình lão hóa, hoặc ít nhất là làm chậm tốc độ của nó. Cho đến nay tôi đã bao gồm khoảng 15 sản phẩm. Đối với những người bạn không muốn nhấp vào đánh giá hoặc để xem từng sản phẩm làm gì, tôi đã liệt kê các thành phần trong bảng dưới đây và mô tả ngắn gọn về sản phẩm. Nếu một sản phẩm không chứa thành phần mà tôi nghĩ nên có trong bảng, vui lòng để lại nhận xét và tôi sẽ thực hiện chỉnh sửa.

Bạn cũng có thể nhấp vào bất kỳ sản phẩm để xem các thành phần là tốt. Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều sản phẩm chống lão hóa mà tôi đã xem xét. Tất cả các sản phẩm chống lão hóa được làm từ các thành phần có nguồn gốc từ thực vật. Vì lý do này, tôi đã bao gồm thông tin về các thành phần từ nhiều nguồn khác nhau: từ các cửa hàng thực phẩm tự nhiên, các sản phẩm hữu cơ và sức khỏe tự nhiên, và từ chính các nhà sản xuất. Thành phần của các sản phẩm Anti Aging Các thành phần trong các sản phẩm chống lão hóa được liệt kê dưới đây là những thành phần tôi quen thuộc nhất. Tôi cố gắng giữ cho danh sách được cập nhật với thông tin mới nhất để rõ ràng rằng tôi đang sử dụng thông tin mới nhất. Các sản phẩm được hiển thị là những sản phẩm mà tôi cảm thấy tôi đã thấy kết quả tốt nhất từ đó.

Đánh giá sản phẩm mới

Goji Cream 

Goji Cream 

Jessica Leach

một ngoại hình trẻ hơn có lẽ là tốt nhất đạt được với Goji Cream. Rất nhiều người tiêu dùng hài lòn...

Inno Gialuron

Jessica Leach

Inno Gialuron chứng tỏ là tuyệt vời nếu bạn muốn ngừng lão hóa, tại sao vậy? Nhìn vào trải nghiệm n...